ท่าเรือของ Karlskrona

Sweden

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ Ostra Hamngatan 7B 371 83
Sweden

โทรศัพท์ 46 455-30 30 00

แฟกซ์ 46 455-30 30 30

อีเมล tekniskaforvaltningen@karlskrona.se

Coordinates 56º 9' 22'' N, 15º 35' 36'' E

Decimal 56.1563776, 15.5933765

UN / ทำได้ SEKAA

ประเภทพอร์ต Seaport

ขนาดพอร์ต Medium

Website www.karlskrona.se/hamn

Terminal No

List of main shipping lines serving the port

SLF

รายละเอียดท่าเรือ

Region Baltic Sea

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters

ท่าเรือสินค้า 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters

Mean Tide -

ที่ทอดสมอ 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

สถานีขนส่งน้ำมัน 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ Small

ที่พักอาศัย Good

Max Vessel Size Up to 500 feet in length

ประเภทท่าเรือ Coastal Natural

พื้นที่หมุน

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ Major

Marine Railroad

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock Medium

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ