ท่าเรือของ Bata

Equatorial Guinea

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ Puerto de Bata
Bata
Equatorial Guinea

การท่าเรือ Bata Port Authority

โทรศัพท์ -

แฟกซ์ -

อีเมล -

Coordinates 1º 50' 14'' N, 9º 45' 14'' E

Decimal 1.8374511, 9.7539328

UN / ทำได้ GQBSG

ประเภทพอร์ต Pier, Jetty or Wharf

ขนาดพอร์ต Small

Website -

Terminal Yes

List of main shipping lines serving the port

CHL, CMA CGM, DELMAS, Maersk, Safmarine

รายละเอียดท่าเรือ

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

Mean tide 2 feet m

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง 76 feet - OVER 23.2m - OVER

ท่าเรือสินค้า 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

Mean Tide 2 feet

ที่ทอดสมอ 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters

สถานีขนส่งน้ำมัน

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ Very Small

ที่พักอาศัย Poor

Max Vessel Size Up to 500 feet in length

ประเภทท่าเรือ Open Roadstead

พื้นที่หมุน

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ Emergency Only

Marine Railroad

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ