ท่าเรือของ Balboa

Panama

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ Arnulfo Arias Madrid Avenue, Building 1501
P.O. Box 0843-00574
Panama
Panama

การท่าเรือ Panama Ports Company (PPC)

โทรศัพท์ 507-207 5100

แฟกซ์ 507-232 5697

อีเมล info@ppc.com.pa

Coordinates 8º 56' 22'' N, -79º -33' -17'' W

Decimal 8.9396172, -79.5547485

UN / ทำได้ PABLB

ประเภทพอร์ต Seaport

ขนาดพอร์ต Medium

Website www.ppc.com.pa

Terminal Yes

List of main shipping lines serving the port

ALIANCA, Evergreen, HMM, LIBRA, Maersk

รายละเอียดท่าเรือ

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

Mean tide 7 feet m

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

ท่าเรือสินค้า 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

Mean Tide 7 feet

ที่ทอดสมอ 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

สถานีขนส่งน้ำมัน 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ Medium

ที่พักอาศัย Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

ประเภทท่าเรือ Lake or Canal

พื้นที่หมุน Yes

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ Major

Marine Railroad

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock Large

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ