สายการจัดส่งสินค้า TS LINE

ในช่วงต้นปี 2001 นาย TS Chen ได้จัดตั้ง TS Lines เพื่อประโยชน์ของพลังงานที่ไม่สงบและความรู้มากมายเกี่ยวกับการค้า เขาคลี่คลายความสัมพันธ์และเรียกหามือช่วยที่ดีของเขาภายในหนึ่งปี บริการ TSL กระจายออกไปสู่จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงใต้