გადაზიდვის ხაზი TS LINE

2001 წლის დასაწყისში, ბატონმა TS ჩენმა შეიქმნა TS ხაზები თავისი არეულობის გამო და ვაჭრობის დიდი ცოდნის გამო. მან გაწყვიტა თავისი კავშირები და მოუწოდა თავის კარგ დახმარებას ხელებით წელიწადში. TSL სერვისი ვრცელდება ჩრდილოეთ და სამხრეთ შორეულ აღმოსავლეთის ქვეყნების ყველაზე სტრატეგიულ პუნქტებში.