Kabil Port

Indonesia

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ Dit Jen Perhubungan Laut
Kabil, Riau
Indonesia

การท่าเรือ Adpel Kabil

โทรศัพท์ -

แฟกซ์ -

อีเมล -

Coordinates 1º 9' 52'' N, 103º 59' 56'' E

Decimal 1.1646071, 103.998967

UN / ทำได้ IDKAB

ประเภทพอร์ต Harbor

ขนาดพอร์ต Small

Website -

Terminal No

รายละเอียดท่าเรือ

Region West of South-East Asia

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง -

ท่าเรือสินค้า -

Mean Tide -

ที่ทอดสมอ -

สถานีขนส่งน้ำมัน -

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ -

ที่พักอาศัย -

Max Vessel Size -

ประเภทท่าเรือ -

พื้นที่หมุน -

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ -

Marine Railroad -

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock -

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ