Iquitos Port

Peru

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ Av. Contralmirante Raygada 110
Callao
Peru

การท่าเรือ Empresa Nacional de Puertos S.A.

โทรศัพท์ 51 1 429-9210

แฟกซ์ 51 1 469-1010

อีเมล -

Coordinates -3º -43' 0'' S, -73º -10' -59'' W

Decimal -3.7166667, -73.1833333

UN / ทำได้ PEIQT

ประเภทพอร์ต River Port

ขนาดพอร์ต Medium

Website www.enapu.com.pe

Terminal No

รายละเอียดท่าเรือ

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ท่าเรือสินค้า 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters

Mean Tide -

ที่ทอดสมอ

สถานีขนส่งน้ำมัน

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ Small

ที่พักอาศัย Excellent

Max Vessel Size

ประเภทท่าเรือ River Natural

พื้นที่หมุน

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ

Marine Railroad

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ