Wagony kolejowe: Wagony płaskie
Eight-axle open wagon

Eight-axle open wagon

 • Zdolność ładunkowa: 70 ton
 • Masa tara: 29.9 ton
Six-axle all-metal open wagon

Six-axle all-metal open wagon

 • Zdolność ładunkowa: 66 ton
 • Masa tara: 21 ton
Four-axle all-metal open wagon

Four-axle all-metal open wagon

 • Zdolność ładunkowa: 56 ton
 • Masa tara: 34 ton
Four-axle open wagon

Four-axle open wagon

 • Zdolność ładunkowa: 73 ton
 • Masa tara: 27 ton
Four-axle open wagon with solid car body

Four-axle open wagon with solid car body

 • Zdolność ładunkowa: 93 ton
 • Masa tara: 29 ton
Four–axle wagon for containers of middle tonnage on open wagon base

Four–axle wagon for containers of middle tonnage on open wagon base

 • Zdolność ładunkowa: 70 ton
 • Masa tara: 24 ton
Four–axle all-metal wagon for pulpchips

Four–axle all-metal wagon for pulpchips

 • Zdolność ładunkowa: 60 ton
 • Masa tara: 22 ton
Four–axle open hopper- for hot pellet

Four–axle open hopper- for hot pellet

 • Zdolność ładunkowa: 72 ton
 • Masa tara: 18.24 ton
Four–axle hopper-batcher with connecting gangway

Four–axle hopper-batcher with connecting gangway

 • Zdolność ładunkowa: 20 ton
 • Masa tara: 26 ton