Port w porcie Bridlington

United Kingdom

Informacje ogólne

Adres Gummers Wharf
West End
Bridlington, East Yorkshire YO15 3AN
United Kingdom

Zarząd portu Bridlington Harbour Commission

Telefon 44 1262 670148

Fax 44 1262 602041

Email -

Coordinates 54º 4' 23'' N, 0º -11' -49'' W

Decimal 54.0731118, -0.1970662

UN/LOCODE GBBRT

Typ portu Harbor

Wielkość portu Small

Website -

Terminal No

Szczegóły dotyczące portu

Inland port No

Ograniczenia wejścia

Mean tide 5 feet m

Przypływy

Napowietrzna granica

Pęcznienie

Głębokość wody

Kanał 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters

Molo ładunkowe 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters

Średni przypływ 5 feet

Kotwienie 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

Terminal olejowy

Charakterystyka portu

Wielkość portu Very Small

Schronisko Good

Max Vessel Size Up to 500 feet in length

Typ portu Coastal Breakwater

Obszar zawracania

Pilotaż

Obowiązkowe

Dostępne

Zalecane

Pomoc lokalna

Dostawy

Przepisy

Olej opałowy

Pokład

Woda

Olej napędowy

Silnik

Podnośniki i żurawie

0-24 Podnośniki tonowe

25-49 Podnośniki tonowe

50-100 Podnośniki tonowe

100+ Podnośniki tonowe

Żurawie stacjonarne

Żurawie samojezdne

Żurawie pływające

Załadunek i rozładunek

nabrzeża

Mauretanie Średniowiecza

Lód

Odnośnik

Plaża

Holowniki

Asystentura

Z odzysku

Kwarantanna

Pratyka

Deratt Cert

Usługi portowe

Przedłużacze

Naprawa elektryczna

Para

Elektryczne

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

Naprawy statków Limited

Marine Railroad

Degauss -

Wielkość suchego doku

Usuwanie śmieci

Brudny balast

komunikacje

Telefon

Radio

Powietrze

Telegraf

Radio Tel.

Koleje