ვალუტის კონვერტორი

ვალუტის კონვერტორი ამ თანხას ავირჩევს არჩეულ ვალუტაში და განსაზღვრავს მიმდინარე გაცვლითი კურსი.
SeaRates.com უზრუნველყოფს საიმედო, სწრაფი და თავისუფალი გაცვლითი კურსის და ვალუტის კონვერტაციის 168 ვალუტაში. ყველა სავალუტო კურსი განახლდება ყოველ 10 წუთში და შეაგროვეს რამდენიმე პროვაიდერი.