Saltpond Port

Ghana

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ Saltpond
Ghana

โทรศัพท์ -

แฟกซ์ -

อีเมล -

Coordinates 5º 11' 53'' N, -1º -4' -46'' W

Decimal 5.1982256, -1.0796509

UN / ทำได้ GHSPD

ประเภทพอร์ต Pier, Jetty or Wharf

ขนาดพอร์ต Very Small

Website -

Terminal No

รายละเอียดท่าเรือ

Region West Africa

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง 76 feet - OVER 23.2m - OVER

ท่าเรือสินค้า

Mean Tide -

ที่ทอดสมอ 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

สถานีขนส่งน้ำมัน 76 feet - OVER 23.2m - OVER

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ Very Small

ที่พักอาศัย Poor

Max Vessel Size

ประเภทท่าเรือ Open Roadstead

พื้นที่หมุน

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ

Marine Railroad

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ