Uld Container Types:

M-6 Twin Car Rack

M-6 Twin Car Rack

کد یاتا ULD:

PRA 16 فوت پالت صاف با قفسه دوقلو ماشین به عنوان VRA

پیشوندها:

PMA، P4A، P4M، و PZA

نرخ کلاس:

نوع 1P

توضیحات:

پالت اصلی عرشه با قالب بندی ویژه برای فایل پیوست خودرو. قفسه های پشتیبانی به صورت جفت به عنوان کد IATA ULD کد VRA در دسترس هستند.

مناسب برای:

747F، 747 Combi، 777F (فقط در مرکز بارگیری) حداکثر وزن: 8،900 کیلوگرم (19،621 پوند)، وسیله نقلیه برای قفسه بالا نباید از 1800 کیلوگرم (3968 پوند)

وزن تار:

400 kg (882 lb)

وزن خودرو:

130 kg (286 lb) per pair

یادداشت:

همین سیستم برای وسایل نقلیه طولانی در پالت 20 فوت استفاده می شود. تنها افزایش وزن وزن بسته بندی پالت است: 500 کیلوگرم (1102 کیلوگرم).