Uld Container Types:

M-1H

M-1H

کد یاتا ULD:

AMD ترسیم شده است

نرخ کلاس:

نوع 2H

توضیحات:

کانتینر بالشتک بالای صفحه اصلی. درب بوم با تسمه های درب داخلی ساخته شده است.

مناسب برای:

747F, 747 Combi, 777F center loading only

حداکثر وزن ناخالص:

6,800 kg (14,491 lb)

وزن تار:

370 kg (816 lb)

AS1825 حجم:

21.2 m3 (750 ft3)