خط حمل و نقل OACL

خطوط کانتینر اقیانوس آفریقا خط دریایی برتر منطقه در جنوب آفریقا است. از سال 1920، این شرکت بر مبنای تجربه خود ساخته شده و امروزه ناوگان کشتی های کانتینری مدرن و هدفمند را که به حمل و نقل منطقه ای، فیدر و داخلی.

آفریقا خانه ما و محل کسب و کار ما است.


چشم انداز

اقیانوس آفریقا هدف اولین انتخاب حوزه های محلی و فیدر در آفریقا است.


مأموریت
  • ما به حمل و نقل فیدر تجاری، اصلی و شخص ثالث می پردازیم
  • آفریقا خانه ما و محل کسب و کار ما است
  • تمرکز ما افزایش سودآوری کسب و کار ما است