NEPTUNE خط حمل و نقل

حمل و نقل نپتون در سال 1997 به منظور ارائه خدمات خطوط حمل و نقل فله و آژانس در معاملات بین استرالیا، نیوزیلند و فیجی تاسیس شد.

نپتون با توجه به تجربه دریایی و تجارتی شرکت، مشارکت فعال در بازارهای سهام و همچنین مدیریت کشتی و خدمات فنی.

امروزه شرکت ناوگان 5 کشتی مدرن را فعال می کند و 200 پرسنل را شامل می شود، از جمله 120 مامور نیروی دریایی و مشتریان خود را در فیجی، خدمات حمل و نقل سامواس و تونگا به بازارهای جهانی و از بازارهای جهانی ارائه می دهد..

مردم ما متعهد و اختصاص داده شده اند. آنها می دانند که اقیانوس آرام است و بالاخره یک نگرش را می تواند داشته باشد. ما با اطمینان از کشتی های ما با کیفیت خدمات در ساحه مطابقت دارد. ما خوشحالیم که این تجربه را با مشتریانمان به اشتراک بگذاریم.