Shipping line ANL 31

ANL خط حمل و نقل

ANL شرکت حمل و نقل است که متخصص در انتقال محصول خود را بین استرالیا و تقریبا در هر نقطه. با همکاری CMA CGM شرکت مادر ما، ANL قادر به ارائه خدمات حمل و نقل به همه مقصد جهانی است، از جمله اروپا، دریای مدیترانه، شمال آفریقا، جزایر اقیانوس آرام، آمریکای شمالی، آسیا و بسیاری از نقاط دیگر.

گروه CMA CGM یک شرکت جهانی است که در سراسر اقیانوس های جهان فعالیت می کند و سومین کانکور بزرگ حمل و نقل در جهان است. CMA CGM به رهبری مؤسس ژاک ساد، CMA CGM در بیش از 100 مسیر حمل و نقل با بیش از 330 کشتی، با 403 پورت در 150 کشور، و 12،000 کارمند را در 600 سازمان و دفاتر در سراسر جهان کار می کند. در سال 2006 CMA CGM 6 میلیون ترو را حمل کرد.