بندر Tubarao

Brazil

اطلاعات کلی

آدرس Tubarao
Brazil

اداره بندر Vale

تلفن -

فکس -

ایمیل -

Coordinates -20º -16' -46'' S, -40º -14' -40'' W

Decimal -20.2794686, -40.2445059

UN / LOCODE BRTUB

نوع بندر Seaport

اندازه بندر Medium

Website www.vale.com

پایانه No

List of main shipping lines serving the port

Hapag-Lloyd

جزئیات بندر

Region Brazil

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 1 foot m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters

بندر کشتی 76 feet - OVER 23.2m - OVER

متوسط تند 1 foot

لنگرگاه 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters

ترمینال نفت 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Poor

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Breakwater

تبدیل منطقه Yes

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل