بندر St George's

Bermuda

اطلاعات کلی

آدرس PO Box HM 180
Hamilton
Bermuda

اداره بندر Department of Marine and Port Services

تلفن 441 295 6575

فکس 441 295 3718

ایمیل -

Coordinates 32º 22' 0'' N, -64º -42' 0'' W

Decimal 32.3666667, -64.7

UN / LOCODE BMSGE

نوع بندر Harbor

اندازه بندر Small

Website -

پایانه No

جزئیات بندر

Region North Atlantic

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 2 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

بندر کشتی

متوسط تند 2 feet

لنگرگاه 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ترمینال نفت 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Natural

تبدیل منطقه Yes

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad Medium

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل