بندر Santa Cruz del Sur

Cuba

اطلاعات کلی

آدرس Santa Cruz del Sur
Cuba

اداره بندر Empresa Terminales Mambisas de La Habana

تلفن -

فکس -

ایمیل -

Coordinates 20º 43' 4'' N, -77º -59' -19'' W

Decimal 20.7179838, -77.988828

UN / LOCODE CUSCS

نوع بندر Harbor

اندازه بندر Small

Website -

پایانه No

جزئیات بندر

Region Caribbean Sea

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 1 foot m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

بندر کشتی 0 - 5 feet 0 - 1.5 meters

متوسط تند 1 foot

لنگرگاه 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Poor

Max Vessel Size Up to 500 feet in length

نوع بندر Open Roadstead

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad Small

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل