بندر Nynashamn

Sweden

اطلاعات کلی

آدرس PO Box 1012
Nynasvagen 2
Nynashamn 149 25
Sweden

اداره بندر Nynashamn Hamn AB

تلفن 46 8 5201 0615

فکس 46 8 5201 8947

ایمیل info@stockholmshamn.se

Coordinates 58º 55' 0'' N, 17º 56' 60'' E

Decimal 58.9166667, 17.95

UN / LOCODE SENYN

نوع بندر Seaport

اندازه بندر Small

Website www.stoports.com

پایانه No

جزئیات بندر

Inland port No

محدودیت ورود

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

بندر کشتی 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

متوسط تند -

لنگرگاه 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

ترمینال نفت 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Excellent

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Natural

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل