بندر North Star Bugt

Greenland

اطلاعات کلی

آدرس North Star Bugt
Greenland

تلفن -

فکس -

ایمیل -

Coordinates 76º 35' 60'' N, -68º -52' 0'' W

Decimal 76.6, -68.8666667

UN / LOCODE GLTHU

نوع بندر Seaport

اندازه بندر Small

Website -

پایانه No

جزئیات بندر

Region Arctic Ocean

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 10 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 76 feet - OVER 23.2m - OVER

بندر کشتی 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

متوسط تند 10 feet

لنگرگاه 51 - 55 feet 15.5 - 16 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Natural

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل