بندر Muara

Brunei

اطلاعات کلی

آدرس The Director Of Ports
Ports Department
Ports Department BT1728
Brunei Darussalam

اداره بندر Ports Department, Government of Brunei

تلفن 6732-770222

فکس 6732-770283

ایمیل -

Coordinates 5º 1' 22'' N, 115º 3' 56'' E

Decimal 5.0228229, 115.0656425

UN / LOCODE BNMUA

نوع بندر Pier, Jetty or Wharf

اندازه بندر Small

Website www.ports.gov.bn

پایانه Yes

List of main shipping lines serving the port

DELMAS

جزئیات بندر

Region Center of South-East Asia

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 3 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

بندر کشتی 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

متوسط تند 3 feet

لنگرگاه 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Natural

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل