بندر Miragoane

Haiti

اطلاعات کلی

آدرس Blvd, La Saline
PO Box 616
Port-au-Prince
Haiti

اداره بندر Autorite Portuaire Nationale

تلفن 509 223-2442

فکس -

ایمیل apnpap@apn.gouv.ht

Coordinates 18º 26' 49'' N, -73º -6' -4'' W

Decimal 18.4471269, -73.10137

UN / LOCODE HTMIR

نوع بندر Pier, Jetty or Wharf

اندازه بندر Very Small

Website www.apn.gouv.ht

پایانه No

جزئیات بندر

Region Caribbean Sea

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 1 foot m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

بندر کشتی 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

متوسط تند 1 foot

لنگرگاه 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ترمینال نفت 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Fair

Max Vessel Size Up to 500 feet in length

نوع بندر Open Roadstead

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل