بندر Mariehamn

Finland

اطلاعات کلی

آدرس PL 5
Mariehamn 22101
Finland

اداره بندر Mariehamn Port

تلفن 358 18 531470

فکس 358 18 531479

ایمیل -

Coordinates 60º 5' 50'' N, 19º 55' 50'' E

Decimal 60.0972636, 19.9305859

UN / LOCODE FIMHQ

نوع بندر Harbor

اندازه بندر Small

Website -

پایانه No

جزئیات بندر

Inland port No

محدودیت ورود

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

بندر کشتی 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

متوسط تند -

لنگرگاه 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

ترمینال نفت 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Natural

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad Small

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل