بندر Manzanillo

Cuba

اطلاعات کلی

آدرس Manzanillo
Cuba

اداره بندر Empresa Terminales Mambisas de La Habana

تلفن -

فکس -

ایمیل -

Coordinates 20º 20' 36'' N, -77º -6' -46'' W

Decimal 20.3435016, -77.1130338

UN / LOCODE CUMZO

نوع بندر Pier, Jetty or Wharf

اندازه بندر Small

Website -

پایانه No

List of main shipping lines serving the port

APL, Hapag-Lloyd, MSC, NORASIA

جزئیات بندر

Region Caribbean Sea

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 2 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

بندر کشتی 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters

متوسط تند 2 feet

لنگرگاه 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Poor

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Open Roadstead

تبدیل منطقه Yes

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل