بندر Maniitsoq

Greenland

اطلاعات کلی

آدرس Box 288
Maniitsoq DK-3912
Greenland

اداره بندر Royal Arctic Havneservice

تلفن 299 81 36 33

فکس 299 81 38 32

ایمیل pbi@ral.gl

Coordinates 65º 26' 58'' N, -52º -58' -31'' W

Decimal 65.4496867, -52.9755312

UN / LOCODE GLJSU

نوع بندر Seaport

اندازه بندر Small

Website www.ral.gl

پایانه No

جزئیات بندر

Region Arctic Ocean

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 12 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 76 feet - OVER 23.2m - OVER

بندر کشتی 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

متوسط تند 12 feet

لنگرگاه 76 feet - OVER 23.2m - OVER

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Fair

Max Vessel Size Up to 500 feet in length

نوع بندر Coastal Natural

تبدیل منطقه No

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad Small

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل