بندر Mandvi

India

اطلاعات کلی

آدرس Sector 10-A, Opp. Air Force Station
Gandhinagar, Gujarat 382 010
India

اداره بندر Gujarat Maritime Board

تلفن 079-23238346

فکس 079-23234703

ایمیل gmbad1@sancharnet.in

Coordinates 22º 49' 27'' N, 69º 21' 49'' E

Decimal 22.8242621, 69.3637334

UN / LOCODE INMDV

نوع بندر Seaport

اندازه بندر Medium

Website www.gmbports.org

پایانه No

جزئیات بندر

Region South Asia

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 3 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 76 feet - OVER 23.2m - OVER

بندر کشتی 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters

متوسط تند 3 feet

لنگرگاه 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Fair

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Breakwater

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل