بندر Kitakyushu-Kokura

Japan

اطلاعات کلی

آدرس 1-2-7 Nishi Kaigan
Moji-ku, Kitakyushu, Fukuoka 801-8555
Japan

اداره بندر Kokura Port Authority

تلفن 81 93 321 5941

فکس 81 93 321 5933

ایمیل kqport@kitaqport.or.jp

Coordinates 33º 54' 24'' N, 130º 52' 34'' E

Decimal 33.9068383, 130.8762736

UN / LOCODE JPKOK

نوع بندر Deepwater Seaport

اندازه بندر Very Large

Website www.kitaqport.or.jp

پایانه No

List of main shipping lines serving the port

OOCL

جزئیات بندر

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 4 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

بندر کشتی 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

متوسط تند 4 feet

لنگرگاه 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

ترمینال نفت 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Breakwater

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Moderate

Marine Railroad Small

Degauss -

اندازه Drydock Medium

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل