بندر Karlshamn

Sweden

اطلاعات کلی

آدرس Karlshamns Hamn AB
Karlshamns kommun
Karlshamn 374 81
Sweden

اداره بندر Stadsvapnet of Karlshamn AB

تلفن 46 454 30 50 06

فکس 46 708 81 51 60

ایمیل bjorn.nilsson@karlshamnshamn.se

Coordinates 56º 9' 56'' N, 14º 51' 41'' E

Decimal 56.1655676, 14.8614125

UN / LOCODE SEKAN

نوع بندر Harbor

اندازه بندر Small

Website www.karlshamnshamn.se

پایانه Yes

List of main shipping lines serving the port

Yang Ming, ZIM

جزئیات بندر

Region Baltic Sea

Inland port No

محدودیت ورود

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

بندر کشتی 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

متوسط تند -

لنگرگاه 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ترمینال نفت 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر River Natural

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad Medium

Degauss -

اندازه Drydock Small

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل