بندر Isla de Pascua

Chile

اطلاعات کلی

آدرس Vinapu Roads
Isla de Pascua
Chile

اداره بندر Easter Island Port Authority

تلفن 56 39 222 3222

فکس 56 32 220 8020

ایمیل -

Coordinates -27º -9' -20'' S, -109º -26' -8'' W

Decimal -27.1556515, -109.4355804

UN / LOCODE CLIPC

نوع بندر Pier, Jetty or Wharf

اندازه بندر Very Small

Website -

پایانه No

جزئیات بندر

Region West Coast Of South America

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 1 foot m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال

بندر کشتی 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

متوسط تند 1 foot

لنگرگاه

ترمینال نفت 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر

پناه Poor

Max Vessel Size

نوع بندر

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل