بندر Imbituba

Brazil

اطلاعات کلی

آدرس Av. Presidente Vargas, 100
Imbituba, Santa Catarina
Brazil

اداره بندر Companhia Docas de Imbituba

تلفن 48 3255-0080

فکس 48 255 0701

ایمیل -

Coordinates -28º -14' -8'' S, -48º -39' -31'' W

Decimal -28.2356247, -48.6587526

UN / LOCODE BRIBB

نوع بندر Harbor

اندازه بندر Small

Website www.cdiport.com.br

پایانه Yes

List of main shipping lines serving the port

ALIANCA, COSCO, Hapag-Lloyd, LIBRA, PROTOS

جزئیات بندر

Region Brazil

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 1 foot m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

بندر کشتی 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

متوسط تند 1 foot

لنگرگاه 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Fair

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Breakwater

تبدیل منطقه Yes

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Moderate

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل