بندر Devonport

Australia

اطلاعات کلی

آدرس 48 Formby Road
PO Box 478
Devonport, Tasmania 7310
Australia

اداره بندر Tasmanian Ports Corporation Pty Ltd

تلفن 61 3 6421 4911

فکس 61 3 6421 4988

ایمیل secretary@tasports.com.au

Coordinates -41º -10' -10'' S, 146º 21' 10'' E

Decimal -41.1696448, 146.3529359

UN / LOCODE AUDPO

نوع بندر Harbor

اندازه بندر Small

Website www.tasports.com.au

پایانه No

List of main shipping lines serving the port

DELMAS

جزئیات بندر

Region Australia

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 8 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters

بندر کشتی 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

متوسط تند 8 feet

لنگرگاه 76 feet - OVER 23.2m - OVER

ترمینال نفت 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Excellent

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر River Natural

تبدیل منطقه Yes

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad Medium

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل