بندر Ashkelon

Israel

اطلاعات کلی

آدرس PO Box 194
Ashkelon 78101
Israel

اداره بندر Israeli Ports and Railways Authority

تلفن 972 8 674 0205

فکس 972 8 673 5971

ایمیل shalev@eapc.co.il

Coordinates 31º 40' 7'' N, 34º 32' 54'' E

Decimal 31.6687868, 34.548456

UN / LOCODE ILAKL

نوع بندر Marina

اندازه بندر Small

Website www.eapc.co.il

پایانه No

جزئیات بندر

Region Mediterranean Sea

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 4 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال

بندر کشتی 46 - 50 feet 14 - 15.2 meters

متوسط تند 4 feet

لنگرگاه 76 feet - OVER 23.2m - OVER

ترمینال نفت 76 feet - OVER 23.2m - OVER

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Fair

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Open Roadstead

تبدیل منطقه Yes

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل