بندر Allepey

India

اطلاعات کلی

آدرس Port Office
Alleppey
India

اداره بندر Alleppey Port Authority

تلفن 91 477 225 3213

فکس -

ایمیل -

Coordinates 9º 31' 15'' N, 76º 22' 10'' E

Decimal 9.5209191, 76.3696019

UN / LOCODE INALF

نوع بندر Pier, Jetty or Wharf

اندازه بندر Very Small

Website -

پایانه No

جزئیات بندر

Region South Asia

Inland port No

محدودیت ورود

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters

بندر کشتی 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

متوسط تند -

لنگرگاه 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Fair

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Open Roadstead

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی None

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل