بندر Ahus

Sweden

اطلاعات کلی

آدرس Krangatan 2
Ahus 296 32
Sweden

اداره بندر Ahus Hamn and Stuveri AB

تلفن 46 44-28 86 00

فکس 46 44-24 11 28

ایمیل info@ahushamn.se

Coordinates 55º 55' 31'' N, 14º 18' 15'' E

Decimal 55.9254626, 14.3041988

UN / LOCODE SEAHU

نوع بندر Seaport

اندازه بندر Medium

Website www.ahushamn.se

پایانه Yes

List of main shipping lines serving the port

CMA CGM, KURЕ IЕІ LINIJA, TEAM LINES, Yang Ming, ZIM

جزئیات بندر

Region Baltic Sea

Inland port No

محدودیت ورود

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

بندر کشتی 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

متوسط تند -

لنگرگاه 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters

ترمینال نفت 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters

ویژگی های بندر

اندازه بندر Small

پناه Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر River Basin

تبدیل منطقه Yes

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل