Uld Container Types:

M-6 (118"H)

M-6 (118

รหัส ULD ของ IATA:

พาเลท PEL ขนาด 10 ฟุตสูง 20 ฟุตที่มีตาข่าย

คำนำหน้า:

PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7E, P7F และ P7G

ระดับอัตรา:

ประเภทที่ 1

รายละเอียด:

พาเลทหลักที่ยกให้สูงถึง 299.7 ซม. (118 นิ้ว)

เหมาะสำหรับ:

747 Combi, 777F 238.5 ใน 747F ผ่านประตูด้านข้างสินค้าเท่านั้น

น้ำหนักรวมสูงสุด:

11,340 kg (25,000 lb)

น้ำหนักเมื่อทดค่า:

500 kg (1,102 lb)

ปริมาณ AS1825:

39.6 m3 (1,400 ft3)