Freight, shipping and chartering glossary

Type
Meaning
cabotage
Navigation of a commercial cargo or passenger ship between seaports of the same state.
กรง
(1) พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจัดเก็บของที่มีค่าสูง (2) แท่นวางขนาดใหญ่ที่มีด้านข้างสามารถยึดเข้ากับตะกร้าของรถยกและบุคคลสามารถนั่งไปยังสินค้าคงคลังที่จัดเก็บอยู่เหนือพื้นคลังสินค้า
สินค้า
Goods that are transported by different types of vehicles.
Carnet
A document allowing special categories of goods to cross international borders without paying duties. This document is issued by customs.
Carriage & Insurance Paid To Incoterm (CIP)
Same as CPT but insurance is added for seller’s account on a definite part of the route. The shipping section covered by insurance can be any.
Carriage Paid To Incoterm (CPT)
The seller arranges the delivery to the indicated place and includes it in the goods price. As a rule, such a place is a terminal where an ocean carrier (shipping line) can accept cargo for further transportation.
ผู้ให้บริการ
A person who, under a contract of carriage, performs or mediates in the delivery of goods using a vehicle.
ใบรับรองผู้ให้บริการและการอนุมัติการอนุมัติ
A document to advise customs of the shipment's details. This document confirms the owner or consignee of the cargo.
Carrier’s Lien
A freight carrier‘s right to hold on to cargo until they have received payment for transporting the goods.
การขนของ
(1) Movement of goods locally (short distances). (2) Сharge for pick-up and delivery of goods.
การตกลง
A group of countries producing the same product and having concluded an agreement between themselves to control the supply volume and price level of this product.
Cartment
Customs form permitting in-bond cargo to be moved from one location to another under Customs control, within the same Customs district.
Cash Against Documents (CAD)
Settlement form, in which the exporter receives payment after submission of shipping documents to the bank or the importer receives documents for the goods after payment.
เงินสดล่วงหน้า
The buyer pays the seller in advance the shipment of goods.
เงินสดพร้อมคำสั่งซื้อ
A method of payment for goods, in which something is sold on a cash with order basis, payment must be sent along with the order, before the goods are sent out, and the transaction becomes binding on both buyer and seller.
Certificate of Insurance (COI)
Issued by an insurance company or broker. The document confirms the existence of an insurance policy and summarizes the main aspects and conditions of the policy.
ใบรับรองแหล่งกำเนิด
Сertificate submitted by an exporter to those countries requiring it, listing goods to be imported and stating their place of origin. Used for customs and foreign exchange purposes.
ช่องทางการจัดจำหน่าย
A network of agencies and other intermediaries that link the manufacturer and the end-user.
น้ำหนักที่เรียกเก็บได้
Payment for the weight of the item. The chargeable weight may be the dimensional weight or, for container shipments, the gross weight of the shipment less the tare weight of the container.
พรรคการเมือง
Contract by which the owner of a ship lets it to others for use in transporting cargo.
อัตราค่าเช่าเหมาเรือ
อัตราค่าระวางสำหรับการเช่าเหมาลำในการค้าโดยเฉพาะ
Charterer
A person or organization that rents a ship for the transportation of cargo or passengers from its owner.
Chassis Usage Fee
Fee charged by ocean carriers at certain U.S. ports for the use of their chassis.
การกวาดล้าง
เอกสารระบุว่าสามารถจัดส่งได้ฟรีเมื่อนำเข้ามาในประเทศหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว
เก็บค่าระวาง
Freight payable by the consignee at the port of destination.
กระดาษรวม
เอกสารทั้งหมด (ใบแจ้งหนี้ทางการค้าตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ) ส่งไปยังผู้ซื้อเพื่อรับเงินค่าจัดส่ง
การขนส่งแบบผสมผสาน
Transportation of goods by at least two different modes of transport; widely used in container shipping. When using it, transportation can be carried out by sea and further by rail and/or road according to one document. Combined Transport is also referred to in the USA as "Intermodal Transport" and in other parts of the world as "Multimodal Transport"
ใบวางบิล
Document claiming payment for goods supplied under conditions agreed between seller and buyer.
สินค้าโภคภัณฑ์
Products; commercial products and services.
รหัสสินค้าโภคภัณฑ์
รหัสที่อธิบายสินค้าโภคภัณฑ์หรือกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกสินค้า รหัสนี้อาจเป็นค่าขนส่งหรือกำหนดโดยธรรมชาติ
ปกปิดความเสียหาย
Freight that might have been damaged during transit, but, the damage/loss/shortage was not notated on the Proof of Delivery.
การประชุม
กลุ่มผู้ประกอบการเรือเข้าร่วมเพื่อกำหนดอัตราค่าระวาง
ผู้ให้บริการการประชุม
ผู้ให้บริการทางทะเลซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมที่เรียกว่า "การประชุม" วัตถุประสงค์ของการประชุมคือการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งการกำจัดการแข่งขันด้านอัตราค่าระวางและให้บริการตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอระหว่างท่าเรือบางแห่ง
Congestion Surcharge
This surcharge is dependent on unusual events, e.g. strikes, bad winter, major port fires.
ผู้รับของ
A natural or legal person to whom, at the direction of the shipper, the goods should be delivered at the destination.
สินค้าฝากขาย
Freight sent under a single contract of carriage.
ผู้ส่งของ
A natural or legal person who delivered the goods for carriage and is indicated as the sender in the carriage document.
การรวบรวม
Collection and storage of small consignments from several consignors for their subsequent transportation by one transport document.
Consolidation Fee
This is a fee for bringing together and packing several smaller shipments into the same container., applicable to ocean freight LCL and air freight.
Consolidation Point
ตำแหน่งที่รวมอยู่
consolidator
An agent groups the cargo of several customers for container transportation.
ใบตราส่งทางการเงินของผู้ค้ำประกัน
A bill of lading issued by a consolidating freight forwarder to a shipper.
ภาชนะบรรจุ
A single rigid, sealed, reusable metal box in which merchandise is shipped by vessel, truck, or rail.
โครงตู้คอนเทนเนอร์
Devices for transporting containers for ship or other operations.
Container Cleaning Fee
Registration of all formalities and operations necessary to obtain permission to unload the container from the vessel and to load it on board the vessel.
คลังตู้สินค้า
A storage area, other than a container yard, where shippers and consignees may pick up or drop off empty containers.
Container Freight Charge
The charge made for the packing or unpacking of cargo into or from ocean freight containers.
สถานีขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
A carrier-designated facility at which LCL cargo is received from consignors for consolidation and loading into containers or at which LCL cargo is unloaded from containers and delivered to consignees.
Container Fumigation (at Export)
Disinfection allowance (fumigation).
รหัสคอนเทนเนอร์
ตัวระบุที่กำหนดให้กับคอนเทนเนอร์โดยผู้ให้บริการ
Manifest คอนเทนเนอร์
เอกสารที่แสดงเนื้อหาและลำดับการโหลดของคอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์
An area intended for storing goods in containers, usually delivered by road, rail, and sea, where containers are picked up, dropped off, maintained and housed.
ภาชนะบรรจุเรือ
An oceangoing vessel designed specifically to easily handle the loading, stowage, and off-loading of ocean freight containers.
Container Yard
A place for handling/storage of materials used for fully unified cargo in containers and/or empty containers.
ตู้คอนเทนเนอร์
The practice or technique of using a boxlike device in which a number of packages are stored, protected, and handled as a single unit in transit.
ของเถื่อน
สินค้าที่ต้องห้าม
Contract of Carriage
Contract on the legal obligations of the carrier and the client.
Cost and Insurance (CNI)
Same as the FCA, but insurance is added for the seller’s account on a definite part of the route. The shipping section covered by insurance can be any.
Cost Freight Incoterm (CFR)
Supplier has organized land delivery, completed port formalities, performed loading on ship’s board, and paid freight charges to the port (airport) of destination.
Cost Insurance Freight Incoterm (CIF)
The same as CFR, but insurance is added for the seller’s account on a definite part of the route. The shipping section covered by insurance can be any.
countertrade
An umbrella term for several sorts of trade in which the seller is required to accept goods or other instruments or trade, in partial or whole payment for its products.
Countervailing Duties (CVD)
Special duties imposed on imports to offset the benefits of subsidies to producers or exporters in the exporting country.
Cube Out
When a shipping container has been filled by volume but has not reached its maximum weight limit.
ความจุลูกบาศก์
The carrying capacity of a container according to measurement in cubic feet, cubic centimeters or cubic meters.
ลูกค้า
องค์กรที่ใช้บริการตามที่องค์กรอื่นกำหนด
ใบสั่งซื้อของลูกค้า
The document containing the calculation of the amount of security and confirming the introduction of security for customs payments in the form of a bank guarantee, pledge agreement or guarantee.
ศุลกากร
A government agency providing the procedure for moving goods and vehicles, things, and other items across the customs border, levying customs payments.
Customs Bond
The bond protects the US government should an importer not pay any duties, penalties, etc. either while the goods are in CBP custody or after release.
นายหน้าศุลกากร
A legal entity that has received a license to perform intermediary functions in the field of customs clearance of goods at the expense and on behalf of the represented person.
The procedure provided for by the customs legislation of the country related to the import/export of goods and vehicles. Customs clearance includes: a) customs clearance, b) payment of customs duties, c) all types of administrative actions related to the legalization of cargo.
Customs Duty (at Destination)
Duties on exports from China
Customs Duty (at Origin)
Duty on imports to the US may apply
Customs Entry
The document that provides US Customs and Border Protection (CBP) with details of your shipment, such as cost, classification, and origin.
ใบกำกับภาษีศุลกากร
Payment charged by customs when importing or exporting goods.
มูลค่าศุลกากร
The notional value of the goods used for customs duties.