ระบบติดตามหนึ่งระบบเพื่อจัดการการขนส่งทั้งหมด

Container Tracking system allows you to determine current position of containers on the World Map. The application calculates storage time in ports of transhipment. To find a container on the Map just enter the number and the shipping line.

สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์

Our Multi-Tracking system isn’t just a convenient tool to satisfy curiosity – it’s a customer retention device. If container tracking is installed on your website, your customers will no longer visit your competitors' sites or shipping lines sites, which could be even worse for you. Container Tracking significantly increases customer return rate, which will affect your site traffic. Your company's website will adapt to the modern digital era and transform your organisation into a digital enterprise.

การติดตามคอนเทนเนอร์ API

คุณสามารถส่งเหตุการณ์สถานะภาชนะทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ API ซึ่งจะจัดระเบียบและแสดงข้อมูลตามหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์หรือ B / L ซึ่งหมายถึงการมองเห็นที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณและโทรหรืออีเมลน้อยลงไปยังทีมบริการของคุณ

ระบบ AIS

SeaRates Tracking transfers data from the Automatic Identification System (AIS), used on ships and vessel traffic services (VTS), to identify and locate objects through digital data exchange with other AIS stations nearby (ships, satellites, bases). AIS allows us to determine the exact berthing time and significantly increases data accuracy obtained from shipping lines.

การติดตามคอนเทนเนอร์