INCOTERMS 2010: OFICJALNE ZASADY INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH

EXW - EX Utwory (z podaniem miejsca lub pochodzenia)

Sprzedający udostępnia towar w swojej siedzibie lub w innym wskazanym miejscu. Termin ten nakłada na kupującego maksymalne zobowiązanie, a na sprzedającego minimalne zobowiązania. Termin Ex Works jest często używany przy sporządzaniu wstępnej oferty sprzedaży towarów bez uwzględniania jakichkolwiek kosztów.

EXW oznacza, że kupujący ponosi ryzyko związane z dostarczeniem towaru do miejsca przeznaczenia. Albo sprzedający nie ładuje towarów na samochody zbierające i nie odprawia ich na eksport, albo jeśli sprzedający ładuje towary, robi to na ryzyko i koszt kupującego. Jeżeli strony zgadzają się, że sprzedawca powinien być odpowiedzialny za załadunek towarów przy wyjeździe oraz ponosić ryzyko i wszelkie koszty takiego załadunku, należy to wyraźnie zaznaczyć poprzez dodanie w umowie sprzedaży wyraźnego sformułowania w tym zakresie.

Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy przewozu, ale nie ma również obowiązku zawarcia umowy przewozu - kupujący może sprzedawać towary swojemu klientowi do odbioru z magazynu sprzedającego. Jednakże w powszechnej praktyce kupujący organizuje odbiór towaru z wyznaczonego miejsca i jest odpowiedzialny za odprawę celną towarów. Kupujący jest również odpowiedzialny za wypełnienie całej dokumentacji eksportowej, chociaż sprzedający ma obowiązek uzyskania informacji i dokumentów na żądanie i koszt kupującego.

Te wymogi dotyczące dokumentów mogą prowadzić do powstania dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze, postanowienie, że kupujący musi wypełnić zgłoszenie wywozowe, może stanowić problem w niektórych jurysdykcjach (nie tylko w Unii Europejskiej), w których przepisy celne wymagają, aby zgłaszający był osobą fizyczną lub osobą prawną mającą siedzibę na terenie danej jurysdykcji. Jeżeli kupujący ma siedzibę poza jurysdykcją celną, nie będzie on w stanie dokonać odprawy celnej towarów do wywozu, co oznacza, że kupujący może zgłosić towary w imieniu sprzedającego, nawet jeśli formalności eksportowe są obowiązkiem kupującego w ramach terminu EXW.

Po drugie, większość jurysdykcji wymaga od przedsiębiorstw przedstawienia dowodu wywozu do celów podatkowych. W przesyłce EXW kupujący nie jest zobowiązany do dostarczenia takiego dowodu sprzedawcy, a nawet do wywozu towarów. W jurysdykcji celnej takiej jak Unia Europejska, pozostawiłoby to sprzedawcę zobowiązanego do zapłaty podatku od sprzedaży tak, jakby towary zostały sprzedane klientowi krajowemu. Dlatego też sprawą najwyższej wagi jest omówienie tych kwestii z nabywcą przed zawarciem umowy. Może się zdarzyć, że inny Incoterm, taki jak lokal sprzedawcy FCA, może być bardziej odpowiedni, ponieważ nakłada to na sprzedawcę obowiązek zgłoszenia towarów do wywozu, co zapewnia większą kontrolę nad procesem wywozu.

Kto pokrywa opłaty logistyczne?

Podział kosztów zgodnie z wynegocjowanym w umowie Incoterm. Klasyfikacja według zwiększonego poziomu zobowiązań sprzedawcy

distribution-EXW

Incoterms 2020

 • EXW — Ex Works
 • FCA — Wolny przewoźnik
 • FAS — Free Alongside Ship
 • FOB — Free on Board
 • CFR — Koszt i fracht
 • CIF — Koszt, ubezpieczenie i fracht
 • CIP — Przewóz i ubezpieczenie opłacone
 • DAP — Dostarczone na miejsce
 • DPU — Delivered Named Place Unloaded
 • DDP — Dostarczone cło zapłacone

Incoterms 2010

 • CFR — Koszt i fracht
 • CIF — Koszt, ubezpieczenie i fracht
 • CIP — Przewóz i ubezpieczenie opłacone
 • CPT — Przewóz płatny do
 • DAP — Dostarczone na miejsce
 • DDP — Dostarczone cło zapłacone
 • DAT — Dostarczone w Terminalu
 • EXW — EX Prace EX
 • FAS — Free Alongside Ship
 • FCA — Wolny przewoźnik
 • FOB — Darmowe na pokładzie
 • incoterms 2010 mini logo

Incoterms 2000

 • DDU — Dostarczone bezcłowe
 • DES — Dostarczony statek Ex
 • DEQ — Dostarczone nabrzeże Ex
 • DAF — Dostarczane na granicy
 • Track & Trace System

  Track & Trace System

  Container tracking service provides a very convenient and easy to use way of tracking the current location of containers with your cargo by container number.

 • Real ocean freight transit time

  Real ocean freight transit time

  Get to know the time in transit of cargo on popular container shipping lines between ports of loading and port of discharge.

 • Eksplorator linii morskich

  Eksplorator linii morskich

  Service is designed for determination of shipping lines whose vessels put in chosen port or direction.

 • Container Terminals Explorer

  Container Terminals Explorer

  Service is designed for determination of sealine port list.