INCOTERMS 2010: OFICJALNE ZASADY INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH

DAP - Dostarczone w miejscu (określonym miejscu przeznaczenia)

Incoterms 2010 definiuje DAP jako "Delivered at Place" - sprzedający dostarcza towar, gdy towar jest oddawany do dyspozycji kupującego na przybywającym środku transportu gotowym do rozładunku w określonym miejscu przeznaczenia. Zgodnie z warunkami DAP ryzyko przechodzi od sprzedawcy do kupującego z miejsca przeznaczenia wymienionego w umowie dostawy.

Gdy towar jest gotowy do wysyłki, niezbędne opakowanie jest wykonywane przez sprzedawcę na jego koszt, tak aby towar bezpiecznie dotarł do miejsca przeznaczenia. Wszystkie niezbędne formalności prawne w kraju eksportującym są wypełniane przez sprzedającego na jego koszt i ryzyko w celu dokonania odprawy celnej towarów na eksport.

Po przybyciu towarów do kraju przeznaczenia, odprawa celna w kraju przywozu musi być dokonana przez kupującego na jego koszt i ryzyko, w tym wszystkie cła i podatki. Jednakże, tak jak w przypadku warunków DAT, wszelkie opłaty za opóźnienie lub koszty przestoju ponosi sprzedający.

Zgodnie z warunkami DAP, wszystkie koszty przewozu wraz z ewentualnymi wydatkami terminalowymi są pokrywane przez sprzedającego do uzgodnionego punktu docelowego. Niezbędne koszty rozładunku w miejscu przeznaczenia muszą być ponoszone przez nabywcę na warunkach DAP.

Kto pokrywa opłaty logistyczne?

Podział kosztów zgodnie z wynegocjowanym w umowie Incoterm. Klasyfikacja według zwiększonego poziomu zobowiązań sprzedawcy

distribution-CPT

Incoterms 2020

 • EXW — Ex Works
 • FCA — Wolny przewoźnik
 • FAS — Free Alongside Ship
 • FOB — Free on Board
 • CFR — Koszt i fracht
 • CIF — Koszt, ubezpieczenie i fracht
 • CIP — Przewóz i ubezpieczenie opłacone
 • DAP — Dostarczone na miejsce
 • DPU — Delivered Named Place Unloaded
 • DDP — Dostarczone cło zapłacone

Incoterms 2010

 • CFR — Koszt i fracht
 • CIF — Koszt, ubezpieczenie i fracht
 • CIP — Przewóz i ubezpieczenie opłacone
 • CPT — Przewóz płatny do
 • DAP — Dostarczone na miejsce
 • DDP — Dostarczone cło zapłacone
 • DAT — Dostarczone w Terminalu
 • EXW — EX Prace EX
 • FAS — Free Alongside Ship
 • FCA — Wolny przewoźnik
 • FOB — Darmowe na pokładzie
 • incoterms 2010 mini logo

Incoterms 2000

 • DDU — Dostarczone bezcłowe
 • DES — Dostarczony statek Ex
 • DEQ — Dostarczone nabrzeże Ex
 • DAF — Dostarczane na granicy
 • Track & Trace System

  Track & Trace System

  Container tracking service provides a very convenient and easy to use way of tracking the current location of containers with your cargo by container number.

 • Real ocean freight transit time

  Real ocean freight transit time

  Get to know the time in transit of cargo on popular container shipping lines between ports of loading and port of discharge.

 • Eksplorator linii morskich

  Eksplorator linii morskich

  Service is designed for determination of shipping lines whose vessels put in chosen port or direction.

 • Container Terminals Explorer

  Container Terminals Explorer

  Service is designed for determination of sealine port list.