INCOTERMS 2010: OFICJALNE ZASADY INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH

CIF - Koszt, ubezpieczenie i fracht (określony port przeznaczenia)

Termin ten jest zasadniczo podobny do powyższego terminu CFR, z tym wyjątkiem, że sprzedający jest zobowiązany do uzyskania ubezpieczenia towaru w tranzycie do wymienionego portu przeznaczenia. CIF wymaga, aby sprzedający ubezpieczył towary na 110% ich wartości w ramach co najmniej minimalnej ochrony ubezpieczeniowej Institute Cargo Clauses of London Underwriters (którymi byłyby Institute Cargo Clauses (C)) lub jakikolwiek podobny zestaw klauzul. Polisa powinna być w tej samej walucie co umowa. Sprzedawca musi również przekazać nabywcy dokumenty niezbędne do uzyskania towaru od przewoźnika lub dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela. Dokumenty te obejmują (jako minimum) fakturę, polisę ubezpieczeniową i konosament. Te trzy dokumenty stanowią koszt, ubezpieczenie i fracht CIF. Zobowiązanie sprzedającego wygasa z chwilą przekazania dokumentów kupującemu. Następnie kupujący musi zapłacić po uzgodnionej cenie. Inną kwestią do rozważenia jest to, że CIF powinien być stosowany wyłącznie w odniesieniu do towarów morskich bez ładunku kontenerowego; w przypadku wszystkich innych rodzajów transportu powinien on zostać zastąpiony CIP.

Kto pokrywa opłaty logistyczne?

Podział kosztów zgodnie z wynegocjowanym w umowie Incoterm. Klasyfikacja według zwiększonego poziomu zobowiązań sprzedawcy

distribution-CPT

Incoterms 2020

 • EXW — Ex Works
 • FCA — Wolny przewoźnik
 • FAS — Free Alongside Ship
 • FOB — Free on Board
 • CFR — Koszt i fracht
 • CIF — Koszt, ubezpieczenie i fracht
 • CIP — Przewóz i ubezpieczenie opłacone
 • DAP — Dostarczone na miejsce
 • DPU — Delivered Named Place Unloaded
 • DDP — Dostarczone cło zapłacone

Incoterms 2010

 • CFR — Koszt i fracht
 • CIF — Koszt, ubezpieczenie i fracht
 • CIP — Przewóz i ubezpieczenie opłacone
 • CPT — Przewóz płatny do
 • DAP — Dostarczone na miejsce
 • DDP — Dostarczone cło zapłacone
 • DAT — Dostarczone w Terminalu
 • EXW — EX Prace EX
 • FAS — Free Alongside Ship
 • FCA — Wolny przewoźnik
 • FOB — Darmowe na pokładzie
 • incoterms 2010 mini logo

Incoterms 2000

 • DDU — Dostarczone bezcłowe
 • DES — Dostarczony statek Ex
 • DEQ — Dostarczone nabrzeże Ex
 • DAF — Dostarczane na granicy
 • Track & Trace System

  Track & Trace System

  Container tracking service provides a very convenient and easy to use way of tracking the current location of containers with your cargo by container number.

 • Real ocean freight transit time

  Real ocean freight transit time

  Get to know the time in transit of cargo on popular container shipping lines between ports of loading and port of discharge.

 • Eksplorator linii morskich

  Eksplorator linii morskich

  Service is designed for determination of shipping lines whose vessels put in chosen port or direction.

 • Container Terminals Explorer

  Container Terminals Explorer

  Service is designed for determination of sealine port list.