Klasa 5.1: Substancje utleniające (środki) poprzez wytwarzanie tlenu zwiększają ryzyko i intensywność pożaru.

Class 5.1

Substancje utleniające (środki) poprzez wytwarzanie tlenu zwiększają ryzyko i intensywność pożaru

utleniacz (dział 5.1) oznacza materiał, który może, ogólnie rzecz biorąc, produkując tlen, spowodować lub zwiększyć spalanie innych materiałów.

1. Materiał stały klasyfikuje się jako materiał z działu 5.1, jeżeli jego średni czas spalania, badany zgodnie z Podręcznikiem badań i kryteriów ONZ, jest krótszy lub równy czasowi spalania mieszaniny bromianu potasu/komórkę celulozy 3:7.

2. Materiał ciekły jest klasyfikowany jako materiał działu 5.1, jeżeli podczas badania zgodnie z Podręcznikiem badań i kryteriów ONZ samozapłonie lub jego średni czas wzrostu ciśnienia z 690 kPa do 2070 kPa jest krótszy niż czas wzrostu ciśnienia kwasu azotowego 1:1 (65 procent)/ mieszaniny celulozy.