Παράμετροι θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων:

45' HIGH-CUBE

45' HIGH-CUBE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:

Εσωτερικό πλάτος:

Εσωτερικό ύψος:

ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ:

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΑΠΟΒΑΡΟ:

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ:

13.556 m

2.352 m

2.700 m

2.340 m

2.597 m

86 m3

4800 Kgs

27700 Kgs

Περιγραφή

High-cube containers are similar in structure to standard containers, but taller. In contrast to standard containers, which have a maximum height of 2591 mm (8\'6"), high-cube containers are 2896 mm, or 9\'6", tall. High-cube containers are for the most part 40\' long, but are sometimes made as 45\' containers.

A number of lashing rings, capable of bearing loads of at most 1000 kg, are mounted on the front top end rail and bottom cross member and the corner posts.

Many 40\' containers have a recess in the floor at the front end which serves to center the containers on so-called gooseneck chassis. These recesses allow the containers to lie lower and therefore to be of taller construction.

Αριθμητικά στοιχεία

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Χρήση

High-cube containers are used for all types general cargo (dry cargo). However, they are particularly suitable for transporting light, voluminous cargoes and overheight cargoes up to a maximum of 2.70 m tall.