Παράμετροι θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων:

20' BULK

20' BULK

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ:

Εσωτερικό πλάτος:

Εσωτερικό ύψος:

ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ:

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΑΠΟΒΑΡΟ:

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ:

5.934 m

2.358 m

2.340 m

2.335 m

2.292 m

32 m3

2450 Kgs

21550 Kgs

Περιγραφή

Bulk (or bulk cargo) containers have three loading hatches in the roof, each of a diameter of approx. 455 mm (1 3/4\'). The distance between the hatches (center to center) is 1.83 m (6\'). On the door side, there are two discharge hatches, which are sometimes equipped with short discharge tubes for guiding the bulk cargo. Alternatively, two unloading hatches may be mounted in the doorways, for emptying the containers.

Such containers may also be used for general cargo. Lashing rings are mounted in the top side rails for securing the cargo. Some bulk containers are equipped with forklift pockets, which allow handling by forklift trucks.

Αριθμητικά στοιχεία

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Χρήση

Bulk containers are used in particular for transporting bulk cargo, such as grain, feedstuffs, spices. However, they may also be used for transporting general cargo.