Freight, shipping and chartering glossary

Type
Meaning
კაბოტაჟი
Navigation of a commercial cargo or passenger ship between seaports of the same state.
კეიჯი
(1) დაცული ფართობი მაღალ ღირებული ნივთების შენახვისთვის, (2) პარალელურად ზომის პლატფორმის გვერდით, რომელიც შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს ძაფების ნაჭრებით და სადარაჯოზე საწყობში შენახული ინვენტარის საშუალებით.
ტვირთის
Goods that are transported by different types of vehicles.
კარნეტი
A document allowing special categories of goods to cross international borders without paying duties. This document is issued by customs.
Carriage & Insurance Paid To Incoterm (CIP)
Same as CPT but insurance is added for seller’s account on a definite part of the route. The shipping section covered by insurance can be any.
Carriage Paid To Incoterm (CPT)
The seller arranges the delivery to the indicated place and includes it in the goods price. As a rule, such a place is a terminal where an ocean carrier (shipping line) can accept cargo for further transportation.
გადამზიდავი
A person who, under a contract of carriage, performs or mediates in the delivery of goods using a vehicle.
გადამზიდველის სერტიფიკატი და გამოშვების განკარგულება
A document to advise customs of the shipment's details. This document confirms the owner or consignee of the cargo.
Carrier’s Lien
A freight carrier‘s right to hold on to cargo until they have received payment for transporting the goods.
კარტაჯი
(1) Movement of goods locally (short distances). (2) Сharge for pick-up and delivery of goods.
კარტელი
A group of countries producing the same product and having concluded an agreement between themselves to control the supply volume and price level of this product.
ბინა
Customs form permitting in-bond cargo to be moved from one location to another under Customs control, within the same Customs district.
Cash Against Documents (CAD)
Settlement form, in which the exporter receives payment after submission of shipping documents to the bank or the importer receives documents for the goods after payment.
თანხის წინასწარ
The buyer pays the seller in advance the shipment of goods.
თანხის გადახდა
A method of payment for goods, in which something is sold on a cash with order basis, payment must be sent along with the order, before the goods are sent out, and the transaction becomes binding on both buyer and seller.
Certificate of Insurance (COI)
Issued by an insurance company or broker. The document confirms the existence of an insurance policy and summarizes the main aspects and conditions of the policy.
წარმოშობის სერტიფიკატი
Сertificate submitted by an exporter to those countries requiring it, listing goods to be imported and stating their place of origin. Used for customs and foreign exchange purposes.
დისტრიბუციის არხი
A network of agencies and other intermediaries that link the manufacturer and the end-user.
ფასიანი წონა
Payment for the weight of the item. The chargeable weight may be the dimensional weight or, for container shipments, the gross weight of the shipment less the tare weight of the container.
ქარტიის პარტია
Contract by which the owner of a ship lets it to others for use in transporting cargo.
ქარტიის განაკვეთები
ტარიფი გამოყენებულ იქნა კონკრეტული ვაჭრობის დარგში ტრანზიტისთვის.
Charterer
A person or organization that rents a ship for the transportation of cargo or passengers from its owner.
Chassis Usage Fee
Fee charged by ocean carriers at certain U.S. ports for the use of their chassis.
კლირენსი
დოკუმენტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტვირთის გადაზიდვა უფასოა, მას შემდეგ, რაც ყველა კანონიერი მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია.
კოლექციონირება სატვირთო
Freight payable by the consignee at the port of destination.
კოლექტიური ქაღალდი
ყველა დოკუმენტი (კომერციული ინვოისები, საბილინგო დავალიანება და ა.შ.) მყიდველს გადაეგზავნება გადაზიდვის საფასურის გადახდის მიზნით.
კომბინირებული ტრანსპორტი
Transportation of goods by at least two different modes of transport; widely used in container shipping. When using it, transportation can be carried out by sea and further by rail and/or road according to one document. Combined Transport is also referred to in the USA as "Intermodal Transport" and in other parts of the world as "Multimodal Transport"
Კომერციული ინვოისი
Document claiming payment for goods supplied under conditions agreed between seller and buyer.
საქონელი
Products; commercial products and services.
სასაქონლო კოდექსი
კოდი, რომელშიც აღწერილია საქონელი კლასიფიკაციისათვის განკუთვნილი საქონელი ან ჯგუფი. ეს კოდი შეიძლება იყოს გადამზიდავი ტარიფი ან რეგულირება ბუნებაში.
დამალული დაზიანება
Freight that might have been damaged during transit, but, the damage/loss/shortage was not notated on the Proof of Delivery.
კონფერენცია
სატვირთო განაკვეთების დადგენის მიზნით გემის ოპერატორთა ჯგუფი შეუერთდა.
საკონფერენციო მატარებელი
ოკეანის გადამზიდავი, რომელიც ასოციაციის წევრია, რომელიც ცნობილია როგორც "კონფერენცია". კონფერენციის მიზანი არის გადაზიდვის პრაქტიკის სტანდარტიზაცია, სალიკვიდაციო კონკურენციის აღმოფხვრა და კონკრეტული პორტების რეგულარულად მიწოდება.
Congestion Surcharge
This surcharge is dependent on unusual events, e.g. strikes, bad winter, major port fires.
ტვირთის გამგზავნი
A natural or legal person to whom, at the direction of the shipper, the goods should be delivered at the destination.
კონსიგნაცია
Freight sent under a single contract of carriage.
ტვირთის გამგზავნი
A natural or legal person who delivered the goods for carriage and is indicated as the sender in the carriage document.
კონსოლიდაცია
Collection and storage of small consignments from several consignors for their subsequent transportation by one transport document.
Consolidation Fee
This is a fee for bringing together and packing several smaller shipments into the same container., applicable to ocean freight LCL and air freight.
კონსოლიდაცია
ადგილმდებარეობა, სადაც ხდება კონსოლიდაცია.
კონსოლიდატორი
An agent groups the cargo of several customers for container transportation.
კონსოლიდირებული კანონპროექტი Lading
A bill of lading issued by a consolidating freight forwarder to a shipper.
კონტეინერი
A single rigid, sealed, reusable metal box in which merchandise is shipped by vessel, truck, or rail.
კონტეინერი შასი
Devices for transporting containers for ship or other operations.
Container Cleaning Fee
Registration of all formalities and operations necessary to obtain permission to unload the container from the vessel and to load it on board the vessel.
კონტეინერი დეპოს
A storage area, other than a container yard, where shippers and consignees may pick up or drop off empty containers.
Container Freight Charge
The charge made for the packing or unpacking of cargo into or from ocean freight containers.
კონტეინერი სატვირთო სადგური
A carrier-designated facility at which LCL cargo is received from consignors for consolidation and loading into containers or at which LCL cargo is unloaded from containers and delivered to consignees.
Container Fumigation (at Export)
Disinfection allowance (fumigation).
კონტეინერის ID
იდენტიფიკატორი დანიშნულია გადამყვანით კონტეინერის საშუალებით.
კონტეინერი მანიფესტი
კონტეინერის შინაარსი და დატვირთვის თანმიმდევრობა.
კონტეინერის ტერმინალი
An area intended for storing goods in containers, usually delivered by road, rail, and sea, where containers are picked up, dropped off, maintained and housed.
კონტეინერის ხომალდი
An oceangoing vessel designed specifically to easily handle the loading, stowage, and off-loading of ocean freight containers.
კონტეინერის ეზო
A place for handling/storage of materials used for fully unified cargo in containers and/or empty containers.
კონტეინერიზაცია
The practice or technique of using a boxlike device in which a number of packages are stored, protected, and handled as a single unit in transit.
კონტრაბანდული
ტვირთის აკრძალვა.
Contract of Carriage
Contract on the legal obligations of the carrier and the client.
Cost and Insurance (CNI)
Same as the FCA, but insurance is added for the seller’s account on a definite part of the route. The shipping section covered by insurance can be any.
Cost Freight Incoterm (CFR)
Supplier has organized land delivery, completed port formalities, performed loading on ship’s board, and paid freight charges to the port (airport) of destination.
Cost Insurance Freight Incoterm (CIF)
The same as CFR, but insurance is added for the seller’s account on a definite part of the route. The shipping section covered by insurance can be any.
Countertrade
An umbrella term for several sorts of trade in which the seller is required to accept goods or other instruments or trade, in partial or whole payment for its products.
Countervailing Duties (CVD)
Special duties imposed on imports to offset the benefits of subsidies to producers or exporters in the exporting country.
Cube Out
When a shipping container has been filled by volume but has not reached its maximum weight limit.
კუბური მოცულობა
The carrying capacity of a container according to measurement in cubic feet, cubic centimeters or cubic meters.
პაციენტი
საწარმო, რომელიც იყენებს მომსახურებას სხვა საწარმოს მიერ.
Მომხმარებლის შეკვეთა
The document containing the calculation of the amount of security and confirming the introduction of security for customs payments in the form of a bank guarantee, pledge agreement or guarantee.
საბაჟო
A government agency providing the procedure for moving goods and vehicles, things, and other items across the customs border, levying customs payments.
Customs Bond
The bond protects the US government should an importer not pay any duties, penalties, etc. either while the goods are in CBP custody or after release.
საბაჟო ბროკერი
A legal entity that has received a license to perform intermediary functions in the field of customs clearance of goods at the expense and on behalf of the represented person.
The procedure provided for by the customs legislation of the country related to the import/export of goods and vehicles. Customs clearance includes: a) customs clearance, b) payment of customs duties, c) all types of administrative actions related to the legalization of cargo.
Customs Duty (at Destination)
Duties on exports from China
Customs Duty (at Origin)
Duty on imports to the US may apply
Customs Entry
The document that provides US Customs and Border Protection (CBP) with details of your shipment, such as cost, classification, and origin.
საბაჟო ინვოისი
Payment charged by customs when importing or exporting goods.
Საბაჟო ღირებულება
The notional value of the goods used for customs duties.